O nás

Stredisko Evanjelickej diakonie, Detské opatrovateľské centrum – detské jasle je zariadením starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Poskytuje sociálnu službu  starostlivosť o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa §32b zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Naše jasličky boli založené v roku 2005. Myšlienkou založenia bolo poskytovanie starostlivosti o deti do 3 rokov života v rámci zosúlaďovania pracovného a rodinného života a vytvorenie príjemného a rodinného prostredia pre deti navštevujúce jasličky. Výchovná činnosť je zameraná na rozvoj a podporu samostatnosti dieťaťa. Budujeme sociálne a stravovacie návyky, rozvíjame motoriku, podporujeme kreativitu detí, učíme sa hravou a motivačnou formou. Zachovávanie, podporovanie a obohacovanie spontánneho prejavu dieťaťa vzhľadom na okolie, ako aj rešpektovanie jeho individuálnej jedinečnosti v odhaľovaní sveta a rozvoj je jednou z myšlienok našej práce.

Kto sa stará o deti?

Starostlivosť o deti je zabezpečená odborným personálom, kvalifikované detské a zdravotné sestry zabezpečujú výchovno – opatrovateľskou činnosťou správny duševný a telesný vývoj detí. V rámci spolupráce s centrom špeciálno pedagogického poradenstva jasličky navštevuje psychologička a logopéd.

Ako to u nás funguje?

Poskytujeme poldennú a celodennú starostlivosť o deti. Deti sa prijímajú postupnou adaptáciou počas celého roka, podľa počtu voľných miest. Obdobie adaptácie je osobitne dôležitým obdobím v procese prispôsobovania dieťaťa novému prostrediu a preto sa pozorne plánujú aktivity, ktoré dieťaťu umožnia ľahší pobyt v skupine. Aktivity, ktoré sú tým cieľom realizované, spočívajú predovšetkým na spolupráci s rodičmi a na individuálnych konzultáciách. Prevádzková doba zariadenia je od 7 00 – 16 00 hod. Priestory jasličiek sú účelovo členené na herňu, spálňu, izolačnú miestnosť, kuchyňu s jedálňou, kúpeľňu a šatňu. Nábytok a vybavenie je prispôsobené veku detí. Našim cieľom je, aby jasličky navodzovali pocit domova, pôsobili útulne, bezpečne, a aby boli ich priestory podnetné na rozvoj a učenie. Režim dňa je navrhnutý tak, aby bol pravidelný, pestrý pričom majú deti dostatočný priestor na voľné hry, edukáciu v krátkych blokoch, pravidelnú stravu, pitný režim, hygienu, pobyt vonku a dostatočný spánok. Jasličky sa nachádzajú na prízemí rodinného domu s veľkou záhradou a dvorom.

KONTAKT S RODIČMI

Sme neustále v kontakte s rodičmi.

Kontakt

Ing. Lenka Mokričková, PhD.

Tel: 0911867276

Email: info@jasle-puchov.sk

GARANCIA KVALITY

Spokojnosť dieťaťa je u nás prvoradá.

Náša filozofia

Láskavá, spoľahlivá a profesionálna starostlivosť o zverené deti je pre náš kolektív prvoradým cieľom. Snažíme sa o vytvorenie domáceho, útulného prostredia, ktoré pripomína atmosféru domova. Vytvárame pestrý program pre deti, aby čas ktorý u nás trávia bol pre ne zábavný, príjemný a motivačný. Vo vzťahu k rodičom zakladáme na vzájomnej dôvere, komunikujeme priebeh a udalosti dňa s maximálnou otvorenosťou k rodičom.

PRÍJEMNÉ PROSTREDIE

Spokojnosť dieťaťa je u nás prvoradá.

PROFESIJNÝ PRÍSTUP

Spokojnosť dieťaťa je u nás prvoradá.

Náš tím

Ing. Lenka Mokričková, PhD.
    (Riaditeľka, štatutárny zástupca)


Jana Mokričková
(detská sestra, opatrovateľka)
V zariadení pracuje od jeho založenia. Má dlhoročnú prax v oblasti starostlivosti o deti v detských jasliach. Študovala na Strednej zdravotníckej škole v Žiline odbor


Kristína Čviriková
(zdravotná sestra, opatrovateľka)
Študovala na Strednej zdravotníckej škole v Považskej Bystrici, (odbor: všeobecná zdravotná sestra), Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo (Pedagogická a sociálna akadémia v Bratislave). Má dlhoročnú prax v oblasti zdravotníctva a starostlivosti o deti.

Odvďačíme sa Vám za Váš feedback

Meno
Hodnotenie
Obsah

Čo o nás hovoria...

O nás
★★★★★
Veľmi spokojný, krásny prístup k deťom a rodičom. Lenka je človek, ktorý naozaj vie krásne pracovať s deťmi.
- Mario

O nás
★★★★★
Perfektne tam je všetko. Aj deti idú super pripravené do škôlky
- Jana